POLE ART 2020

POLE ART INTERNATIONAL 2020

! ! !

Z dôvodu prevencie pred vírusom SARS-CoV-2 je termín podujatí MS v Air Power Athletics a Pole Art International presunutý na termín 11. 10.2020.

VIAC INFO POSKYTNEME ČOSKORO !


16. 5. 2020 - termín súťaže

Miesto konania: Piano club, Pod Sokolice 12, Trenčín


Organizátor: Sport Pole Dance Federation SLOVAKIA 

  • 15.4.2020 - Ukončenie zasielania prihlášok o 23:59 hod (úhrada štartovného a pripísanie finančných prostriedkov na účet SAAPA do 5 dní od podania prihlášky-najneskôr do 20.4.2020)

  • Podmienkou je zaslanie prihlášky a dodržanie všetkých termínov. 
  • Prihlášky je potrebné poslať  na poleart.sk@gmail.com 
  • 1.5.2020 - Ukončenie zasielania odkazu na semifinálovú videonahrávku o 23:59 hod.

  • 1.5.2020 - Ukončenie zasielania:

hudby a videoprejekcie v požadovanom formáte, rezervácia hudby, súpis použitých rekvizít a mená/priezviská v prípade živej rekvizity, informácie ohľadom príchodu na scénu, nahlásenie mena/priezviska sprievodnej osoby/trenéra

  • 10.5.2020 - Zverejnenie výsledkov postupujúcich súťažiacich do finále Pole Art International 2020

Číslo účtu: SK7583300000002300969402 SWIFT: FIOZSKBA.

Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko a informáciu pole art.