POLE ART INTERNATIONAL 2019

25. 5. 2019 - termín súťaže

Miesto konania: Piano club, Pod Sokolice 12, Trenčín


Organizátor: Sport Pole Dance Federation SLOVAKIA 

  • Podmienkou je zaslanie prihlášky a dodržanie všetkých termínov. Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 6.5.2019 na poleart.sk@gmail.com .

Prihlášku nájdete ako prílohu pravidiel. K prihláške je potrebné pripojiť odkaz na video, na základe ktorého odborná porota vyhodnotí postupujúcich do ďalšieho kola. Termín pre zaslanie odkazu na videonahrávku je najneskôr do 6.5. 2019, čas 23:59 hod.

  • Uhradenie štartovného vo výške uvedenej v pravidlách súťaže najneskôr do 10.5.2019 načíslo účtu organizátora. 

Číslo účtu: SK7583300000002300969402 SWIFT: FIOZSKBA.

Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko a informáciu pole art.