Slovak Association Air Power Athletics

O SAAPA

Je skratkou oficiálnej slovenskej asociácie Slovak Association Air Power Atletics, registrovanej v roku 2011 na Slovensku. Asociácia spolupracuje s Európskou federáciou atlétov EAPAU a spadá pod Svetovú Associáciu atlétov WAAPA.

SAAPA - združuje viacero atletických športov :

  • pole dance
  • aerial hoop
  • aerial silk
  • workout
  • jamping 

Asociácia presadzuje záujem slovenských športovcov a podporuje ich postup na európske a svetové súťaže nazývané aj ako Majstrovstvá Európy či sveta.

Asociácie ako SAAPA, EAPAU a WAPPA a ďalšie asociácie/ federácie zastupujúce jednotlivé štáty, sú spoluorganizátormi športových podujatí / súťaží, majstrovstiev/ a podporujú svojich športovcov na úrovni medzinárodnej kvalifikácie v rámci atletiky.

SAAPA ďalej vyvýja snahu o vzdelávanie športovcov a športových klubov/štúdií v rámci Slovenska, ktoré spadajú pod asociáciu. V rámci vzdelávania SAAPA školí a udeľuje medzinárodne uznávané certifikované licencie / trénerské, porotcovské a iné/.

Ďalej podporuje aj vzdelávanie najmenších detí a mládeže a preto aktívne pracuje na rôznych vzdelávacích programoch.