Reprezentanti Slovenska

Reprezentanti Slovenska

Dominika Hankoščáková

Pole Sport

Ocenenia: 

 • Europian Championship  2014 - 2 place
 • Majstrovstva SK v PS 2015- 2 place
 • Europian Championship 2015- 2 place
 • Majstrovstva Sk v PS 2016-2 place
 • Majstrovstva SK 2017         1 place

Ingrid Kardoheli 

Pole Sport

 • Majstrovstva SK v PS 2016- 1 place (double)
 • Majstrovstva SK v PS 2017- 1 place (double)
 • European Championship 2017- 2 place (double)
 • Majstrovstvá SK v PS 2017 - 2 place (solo)

Lenka Miklošová

Pole Sport

 • Majstrovstvá SK PS 2016- 1 place (double)
 • European Championship 2017 - 2 place (double)
 • Majstrovstvá SK v PS 2015 - 1 place (amateur)

Liana Hanakova 

POLE SPORT

 • Majstrovstva SK v PS 2016 - 3 place
 • Majstrovstva SK v PS 2017- 3 place 
 • European Championship 2017- 2 place

Iveta Minariokva

Pole Sport

 • Majstrovstva SK PS 2016- 2 place
 • Majstrovstva SK PS 2017- 2 place
 • European Championship 2017- 3 place

Adela Kučerova

Pole Sport

 • Majstrovstvá SK v PS 2012- 1 place 
 • Ma odbornú spôsobilost v oblasti športu.
 • Vykonáva funkciu odborneho trénera a zástupcu prezidenta associacie.