MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V AIR POWER ATHLETICS


Termín: 25.5.2019

Miesto konania: Piano club, Pod Sokolice 12, Trenčín
Organizátor: Sport Pole Dance Federation SLOVAKIA 

  • Podmienkou je zaslanie prihlášky a dodržanie všetkých termínov. Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 6.5.2019 na adresu info.msps1@gmail.com.

Prihlášku nájdete ako prílohu pravidiel. K prihláške je potrebné pripojiť odkaz na video, na základe ktorého odborná porota vyhodnotí postupujúcich do ďalšieho kola. 

  • Uhradenie štartovného vo výške: 40€ v uvedenom termíne načíslo účtu organizátora najneskôr do 10.5.2019

Číslo účtu: SK7583300000002300969402 SWIFT: FIOZSKBA. 

Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko. 

  • Súťažiaci sú povinní nahlásiť zvolené povinné prvky najneskôr do 10.5.2019 e-mailom, na adresu info.msps1@gmail.com.