MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V POLE SPORT & AERIAL HOOP


Termín: 12.5.2018

Miesto konania: Piano club, Pod Sokolice 12, Trenčín
Organizátor: Sport Pole Dance Federation SLOVAKIA 

  1. Podmienkou je zaslanie prihlášky a dodržanie všetkých termínov. Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 15.4.2018 na adresu info.msps1@gmail.com.

    Prihlášku nájdete ako prílohu pravidiel. K prihláške je potrebné pripojiť odkaz na video, na základe ktorého odborná porota vyhodnotí postupujúcich do ďalšieho kola. 

  1. Uhradenie štartovného vo výške: 40€ v uvedenom termíne načíslo účtu organizátora najneskôr do 20.4.2017
    Číslo účtu: SK7583300000002300969402 SWIFT: FIOZSKBA. 

    Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko. 

Súťažiaci sú povinný nahlásiť zvolené povinné prvky najneskôr do 30.4.2018 e-mailom, na adresu info.msps1@gmail.com