MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA   V AIR POWER ATHLETICS


Z dôvodu prevencie pred vírusom SARS-CoV-2 je termín podujatí MS v Air Power Athletics a Pole Art International presunutý na termín 11. 10.2020.

Termín: 16.5.2020

Miesto konania: Piano club, Pod Sokolice 12, Trenčín
Organizátor: Sport Pole Dance Federation SLOVAKIA 

  • Podmienkou je zaslanie prihlášky a dodržanie všetkých termínov. Prihlášky jepotrebné poslať najneskôr do 15.4.2020 na adresu info.msps1@gmail.com .

  • Prihlášku nájdete ako prílohu pravidiel. K prihláške je potrebné pripojiť odkaz na video, na základe ktorého odborná porota vyhodnotí postupujúcich do ďalšieho kola. 
  • Uhradenie štartovného vo výške   40€  v uvedenom termíne na číslo účtu organizátora najneskôr do 20.4.2020.

Číslo účtu: SK7583300000002300969402 SWIFT: FIOZSKBA. 

Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko. 

  • Súťažiaci sú povinní nahlásiť zvolené povinné prvky najneskôr do 10.5.2019 e-mailom, na adresu info.msps1@gmail.com.